زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

                               وبینارهای برگزار شده مرتبط با علم سنجی در سال 1401

ردیف عنوان وبینار برنامه وبینار فایل وبینار لیست شرکت کنندگان
1 The Germany Research System
2 آشنایی با PubMed
3 آشنایی با آشنایی با Scopus
4 آشنایی با WOS

 

 

 

 

 

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 37
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 4955
تعداد کاربران بر خط 0