زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN
آدرس دانشگاه : همدان، خیابان شهید فهمیده، روبروی بوستان مردم بالاتر از مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، ساختمان ستاد مرکزی
 
پست الکترونیک (ایمیل): internationaloffice@umsha.ac.ir
 
شماره تماس: ۰۸۱38381000
 
کدپستی: ۶۵۱۷۸۳۸۷۳۶ 
 
 
 
آدرس معاونت تحقیقات: همدان، خیابان شهید فهمیده، روبروی بوستان مردم بالاتر از مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، ساختمان ستاد مرکزی – طبقه چهارم - معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 
پست الکترونیک (ایمیل): Info.research@umsha.ac.ir
 
شماره تماس: ۰۸۱38384058
 
کدپستی: ۶۵۱۷۸۳۸۷۳۶ 

 

آدرس واحد علم سنجی:  همدان، خیابان شهید فهمیده، روبروی بوستان مردم , مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان، ساختمان پردیس

دانشگاه ، راهرو دکتر پروفسور حسابی ، اداره علم سنجی

 
پست الکترونیک (ایمیل): Sci@umsha.c.ir
 
شماره تماس: ۰۸۱38381940
 
کدپستی: ۶۵۱۷۸۳۸۷۳۶ 

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 27
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 4945
تعداد کاربران بر خط 0