زبان EN AR
+
اندازه قلم
-
رنگ
دانشگاه علوم پزشکی همدان
زبان EN

کارگاه های برگزار شده مرتبط با علم سنجی در شش ماهه اول سال 1402

 
ردیف عنوان کارگاه برنامه کارگاه فایل کارگاه  لیست شرکت کنندگان
1 آشنایی با نرم افزار prism
2 آشنایی با PubMed
3 آشنایی با SPSS
4 آشنایی با پایگاه های علمی
5 آشنایی با پروپوزال نویسی

6 آشنایی با مرور سیستماتیک
7 آشنایی با مقاله نویسی
8 آشنایی با web of science
9 تدوین گزارش نهایی
10 ترجمان دانش
11 شاخص های علم سنجی
12 متاآنالیز
13 آشنایی با EndNote
14 آشنایی با PubMed
15 آشنایی با Scopus
16 آشنایی با Web of Science
17 آشنایی با پروپوزال نویسی
18 آشنایی با روش تحقیق
19 آشنایی با روش تحقیق جدید
20 کتابدار پژوهش
21 مدیریت داده

 

 

نشانی: 
نظرسنجی
آمار بازدید
تعداد بازدیدکنندگان امروز 32
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 4950
تعداد کاربران بر خط 0