پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

ردیف عنوان بروشور فایل بروشور
1 مراحل دریافت The Scopus Author Identifier در پایگاه اسکوپوس
2 ایجاد پروفایل شخصی در گوگل اسکالر
3 مدیریت پروفایل در گوگل اسکالر
4 معرفی ORCID