پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧

معرفی واحد:

سنجش و ارزیابی علم واقعیتی است که در گذشته و حال در سطح جهان مطرح گردیده است، چرا که همواره فرض بر این بوده که علم می تواند به سلامت و رفاه ساکنان زمین کمک کند. بر این اساس شناسایی مهم ترین افراد، موسسات، دانشگاه ها و سایر عوامل مرتبط با تولیدات و فعالیت های علمی می تواند راهگشا و  زمینه ساز برقراری ارتباط، همکاری نظام مند علمی و تبادل اطلاعات در زمینه های مختلف باشد. یکی از رایج ترین شیوه های سنجش فعالیت های علمی، روش علم سنجی است که بر پایه 4 متغیر اصلی نویسندگان، استنادات، مراجع و انتشارات پایه ریزی شده است. علم سنجی یکی از رایج ترین روش های ارزیابی فعالیت های علمی است و انتشار مداوم شاخص های علم سنجی که توصیف کننده پژوهش در اجتماعات مختلف علمی است می تواند عنصری مفید و کارآمد برای مدیریت تحقیق و سیاستگذاری و چگونگی تخصیص بودجه و امکانات در علوم باشد. علم سنجی می تواند به توازن بودجه و هزینه های اقتصادی تا حدی کمک کند و از طریق کارایی تحقیقات را افزایش دهد. واحد علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی در راستای اهداف فوق در ماه سال آغاز به کار نمود

شرح وظایف واحد:

     - ارزیابی و معرفی تولیدات علمی و پژوهشگران برتر دانشگاه

-    - تکمیل و روزآمد نمودن اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشگاه در سامانه علم سنجی

      - ادغام و یکپارچه سازی تنوع ثبت اسامی پژوهشگران

- اطلاع رسانی و نظارت بر کاربرد شیوه استاندارد آدرس دهی در مقالات انگلیسی و فارسی توسط پژوهشگران دانشگاه

- بررسی مستمر و اطلاع رسانی در زمینه نمایه شدن مجلات علمی پژوهشی دانشگاه در بانک های اطلاعاتی معتبر

- مدیریت سیستم تشویق مقالات علمی منتشره

- تهیه و ارائه فرم ها، راهنماها و دستورالعمل های مرتبط از طریق وب سایت

       -تهیه و ارائه اخبار و گزارشات علم سنجی از تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه

·      - مقایسه شاخص های علم سنجی دانشگاه با دیگر دانشگاه ها

- شناسایی و معرفی مقالات پر ارجاع دانشگاه و مطالعه و معرفی عوامل موثر بر ارجاع زیاد به مقالات

·     - ارائه مشاوره در خصوص شاخص های ارزیابی مجلات به محققان